Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
10/09/2023Trường THCS An LinhM9 - Cam kết chất lượng giáo dục Tải về
THCS An LinhCông khai buổi hai Tải về
THCS An LinhCông khai năm 2021 Tải về
THCS An LinhCông khai Quý III - Năm 2022 Tải về
THCS An LinhCông khai Quý II - Năm 2022 Tải về
THCS An LinhCông khai Quý I - Năm 2022 Tải về
10/09/2022THCS AN LINHQUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ BA CÔNG KHAI Tải về
THCS AN LINHCÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS AN LINH Tải về
10/09/2022THCS AN LINHCÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG THCS AN LINH Tải về
THCS AN LINHCÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GD THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG THCS AN LINH Tải về
10/09/2022THCS AN LINHKẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI Tải về