Hồ sơ trực tuyến 2021-2022

Báo cáo 3 công khai năm học 2021 – 2022.

Hội nghị CBVC năm học 2021-2022

Thông báo tuyển dụng viên chức nghành GD&ĐT huyện Phú Giáo.

Thông bao kết quả đánh giá phân loại viên chức 2020 – 2021

Thông báo ban hành danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Hồ sơ trực tuyến 2021-2022
Báo cáo 3 công khai năm học 2021 – 2022.
Hội nghị CBVC năm học 2021-2022
Thông báo tuyển dụng viên chức nghành GD&ĐT huyện Phú Giáo.
Thông bao kết quả đánh giá phân loại viên chức 2020 – 2021
Thông báo ban hành danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022
THÔNG BÁO ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM

 

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy