THÔNG BÁO ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Hướng dẫn học sinh học qua trang dạy học trực tuyến OLM.VN và phần mềm tương tác ZOOM

Kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet và truyền hình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung ôn tập môn Toán từ ngày 30/3 đến 04/4/2020

Nội dung ôn tập môn tiếng Anh từ ngày 30/3 đến 04/4/2020

Nội dung ôn tập môn Văn từ ngày 30/3 đến 04/4/2020

Nội dung ôn tập môn Vật lí từ ngày 30/3 đến 04/4/2020

THÔNG BÁO ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM
Hướng dẫn học sinh học qua trang dạy học trực tuyến OLM.VN và phần mềm tương tác ZOOM
Kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet và truyền hình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung ôn tập môn Toán từ ngày 30/3 đến 04/4/2020
Nội dung ôn tập môn tiếng Anh từ ngày 30/3 đến 04/4/2020
Nội dung ôn tập môn Văn từ ngày 30/3 đến 04/4/2020
Nội dung ôn tập môn Vật lí từ ngày 30/3 đến 04/4/2020

 

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy