Tờ trình về việc công nhận kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của trường trung học cơ sở An Ninh năm học 2023-2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2023-2024

Kế hoạch về việc triển khai các hoạt động hè năm học 2023-2024

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024–2025

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BÁNH CHƯNG XANH ẤM LÒNG NGÀY TẾT

Trường THCS An Linh (Phú Giáo): Tuyên truyền kiến thức và thực hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Tờ trình về việc công nhận kết quả tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của trường trung học cơ sở An Ninh năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2023-2024
Kế hoạch về việc triển khai các hoạt động hè năm học 2023-2024
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024–2025
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 – 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BÁNH CHƯNG XANH ẤM LÒNG NGÀY TẾT
Trường THCS An Linh (Phú Giáo): Tuyên truyền kiến thức và thực hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024

 

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy