Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
31/10/2019Phòng Giáo duc-Đào tạoHướng dẫn công tác TCCB Tải về
30/9/2019Phòng Giáo duc- Đào tạoHướng dẫn nhiệm vụ CNTT Tải về
262/PGDĐPG-THCS16/09/2019PHÒNG GIÁO DỤCHƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG DỰ GIỜ Tải về