Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
10/09/2023Trường THCS An LinhM12 - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Tải về
10/09/2023M11 - Công khai thông tin cơ sở vật chất Tải về
10/09/2023Trường THCS An LinhM10 - Công khai thông tin chất lượng Tải về
10/09/2023Trường THCS An LinhM9 - Cam kết chất lượng giáo dục Tải về
THCS An LinhCông khai buổi hai Tải về
THCS An LinhCông khai năm 2021 Tải về
THCS An LinhCông khai Quý III - Năm 2022 Tải về
THCS An LinhCông khai Quý II - Năm 2022 Tải về
THCS An LinhCông khai Quý I - Năm 2022 Tải về
10/09/2022THCS AN LINHQUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ BA CÔNG KHAI Tải về
THCS AN LINHCÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG THCS AN LINH Tải về
10/09/2022THCS AN LINHCÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG THCS AN LINH Tải về
THCS AN LINHCÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GD THỰC TẾ CỦA TRƯỜNG THCS AN LINH Tải về
10/09/2022THCS AN LINHKẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI Tải về
10/09/2021THCS AN LINHTHÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG Tải về
10/09/2022Trường THCS An LinhM9 - Cam kết chất lượng giáo dục Tải về
10/09/2022Trường THCS An LinhM10 - Công khai thông tin chất lượng Tải về
10/09/2022Trường THCS An LinhM12 - Công khai thông tin về đội ngũ, cán bộ quản lý và nhân viên Tải về
10/09/2022Trường THCS An LinhM11 - Công khai cơ sở vật chất Tải về
15/9/2019THCS An LinhBa công khai 2019-2020 Tải về
06/06/2019THCS An LinhBA CÔNG KHAI CUỐI NĂM 218-2019 Tải về
30/10/2018THCS An LinhTHỰC HIỆN TỐT BA CÔNG KHAI Tải về