V/v triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tên file: NGLL_CV-46-KHPBGDPL-2022-PGD_signed_signed-2.pdf
Tải về
Tên file: TCCB_CV-57-Trien-khai-mot-so-noi-dung-ve-chuan-dao-tao-va-chung-chi-nghiep-vu-su-pham.signed-2.pdf
Tải về
Tên file: CV_336_BGDDT_VE_CC_NVSP_BO_NHIEM_LAI_CBQL_CO_BANG_QLGD-2.pdf
Tải về
Tên file: NGLL_CV-46-KHPBGDPL-2022-PGD_signed_signed-1.pdf
Tải về
Tên file: TCCB_CV-57-Trien-khai-mot-so-noi-dung-ve-chuan-dao-tao-va-chung-chi-nghiep-vu-su-pham.signed-1.pdf
Tải về

Tác giả: thcsanlinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *