KẾ HOẠCH NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Tên file: KH-ngay-sach.doc
Tải về

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức, tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

 

Thực hiện Công văn số 557/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7;

Thực hiện Công văn số 102/PGDĐT –TVTB ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2019;

Trường THCS An Linh lập kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại đơn vị Trường THCS An Linh, cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam Nam lần thứ 7, nhằm tôn vinh giá trị của sách và nâng cao về văn hóa đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống sự hiếu học của dân tộc, tôn vinh người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày Sách Việt Nam Nam lần thứ 7 để thúc đẩy phong trào đọc sách trong cán bộ công nhân viên, học sinh

Nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, năng khiếu vẽ tranh, thuyết trình, trình diễn,…

Khuyến khích cán bộ công nhân viên, học sinh trong toàn trường tích cực đọc sách, truy cập Internet để tìm đọc những kiến thức hữu ích phục vụ cho việc dạy học, học tập và có ích cho cuộc sống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam Nam lần thứ 7 gắn với các ngày lễ lớn trong tháng 4: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam,  Giỗ Tổ Hùng Vương,…

Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam Nam lần thứ 7 năm 2020 thiết thực, hiệu quả; đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo phương thức trực tuyến.

 

  1. Địa điểm, thời gian, đối tượng tham gia

– Địa điểm: Thư viện Trường THCS An Linh.

– Thời gian: từ ngày 15/04/2020 đến ngày 30/04/2020.

– Đối tượng tham gia: Cán bộ công nhân viên, học sinh trong toàn Trường THCS An Linh.

III. Nội dung

  1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa

Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong toàn thể cán bộ công nhân viên và học sinh để đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đơn vị trên website của Trường THCS An Linh.

Cán bộ công nhân viên, học sinh tham gia đọc sách tại nhà qua hệ thống mạng Internet, sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…).

  1. Giới thiệu sách

 Chủ đề về các ngày lễ lớn trong tháng 4: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương,… trên Messenger của nhóm trường, nhóm lớp.

  1. Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19

Giáo viên, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống Zalo, Messenger của từng lớp, website của trường và bằng các hình thức treo băng rôn.

Toàn thể cán bộ công nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid- 19.

  1. Chương trình quyên góp sách

Phát động chương trình quyên góp sách hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT Phú Giáo;

– Lưu: VT,TV

 

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thcsanlinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *